Voor het regelen van een gewoon eenmalig, dubbel of meermalig zakenvisum moet er voorgelegd worden:

Hieronder vindt u drie verschillende opties

- Originele uitnodiging om de Russische Federatie binnen te komen, uitgegeven door de Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie (elektronisch of op papier); of

- Uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland over de afgifte van het visum (bekend als telex); of

- Een schriftelijke uitnodiging van de Russische organisatie die de bezoeker zal ontvangen;

Dit type uitnodiging kan alleen worden ingediend door onderdanen van EU, Japan, China, India en de VS.

 1. Burgers van Japan, China en India: originele uitnodiging is vereist;

 2. Burgers van de EU en de VS: kopie van uitnodiging is aanvaardbaar;

 3. Burgers van andere landen kunnen alleen de andere twee bovengenoemde uitnodigingen indienen.

 4. Internationaal paspoort, met minstens 2 overliggende blanco pagina’s in het paspoortmet een geldigheid van 6 maanden vanaf de datum van de afloop van de geldigheid van het visum;

 5. Als u een meervoudig visum aanvraagt, moet u een kopie van elk vorig visum (behalve werk- en transitvisum) overleggen dat de afgelopen 12 maanden is gebruikt. In alle andere gevallen is het mogelijk om alleen een visum voor één of twee binnenkomsten aan te vragen.

 6. Visumformulier, ingevuld op de website https://visa.kdmid.ru, afgedrukt en persoonlijk ondertekend door de aanvrager;

 7. (Bij de selectie van de plaats van indiening van de documenten moet het “Visa Centre”visumcentrum aangegeven worden waar u van plan bent de documenten in te dienen en nier “The Embassy”.) Alle aanvragers worden vriendelijk verzocht om hun wachtwoord te onthouden dat ze tijdens het invullen van het aanvraagformulier hebben gebruikt.

 8. Een kleurenfoto van 3,5 op 4,5 cm met een lichte achtergrond, met een duidelijke frontale afbeelding van het gezicht, zonder bril met getinte glazen en zonder hoofddeksel (met uitzondering van burgers die op grond van hun nationaliteit of godsdienst op hun paspoortfoto afgebeeld zijn met hoofddeksel); De foto moet op uw aanvraagformulier geplakt worden.

 9. Persoonlijke verzekering, die geldig in de Russische Federatie is.

 10. Het is toegestaan om een gezondheids- of reisverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat de door de verzekeringsmaatschappij uitgegeven plastic verzekeringskaart niet voldoende is en daarom niet wordt geaccepteerd.

 11. De verzekering moet uit de volgende documenten bestaan: datum wanneer de verzekeringovereenkomst is ondertekend, polisnummer, alle gegevens van de aanvrager en zijn handtekening. Dit document wordt meestal de Ruslandverklaring genoemd. Hij moet de hele geldigheidsduur van het single-, dubble visum dekken, en de geldigheidsduur van de eerste inreis voor een multiple visum. Het moet duidelijk opgeschreven zijn dat de verzekeringsdekking wereldwijd of Rusland, or Europe inclusief Rusland is.

 12. Burgers van de volgende landen moeten een verzekering afsluiten: EU, Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Ierland, Israël, Monaco en Iran.

 13. Verzekeringen die bovenstaande informatie niet bevatten worden niet geaccepteerd. Houdt uw rekening mee dat garantiebrieven van de werknemers ook nooit geaccepteerd worden.

 14. Als u geen inwoner van Nederland of de Verenigde Staten, moet u een geldig Nederlands verblijfsvergunning verstrekken. Als de aanvrager geen burger is van de EU of de VS, neemt u dan contact op met ons callcenter voor meer gedetailleerde informatie.

 15. Aandacht voor burgers met een Brits, Ierse, Denemarken en Noors paspoort:

 16. Er wordt gevraagd om een officieel document waaruit een officieel geregistreerd verblijf op het grondgebied van Nederland blijkt (“Uittreksel uit de basisregistratie personen “) of een officiële verblijfsvergunning voor het geval dat het is aangevraagd.